Iedvesmot, aizraut, mobilizēt cilvēkus pāmaiņām.

Palīdzēt tikt pāri pretestībai pārmaiņām. 

Motivēt, padarīt efektīvāku to, kā cilvēki dara savu darbu. 

Palīdzēt pārvērst sapņus mērķos un sasniegt tos, veidot attiecības un karjeru, atgūt līdzsvaru, dzīvot daudz pilnvērtīgāku, jēgpilnāku dzīvi. 

Būt blakus cilvēkam, kurš ir ceļā uz savas unikalitātes atklāšanu sevī. 

Tās ir lietas, kas man padodas vislabāk.


ko es daru?

Esmu integrālais koučs un varu būt līdzgaitnieks Tev dzīves brīžos, kad:

Tu savā dzīvē – attiecībās, darbā nejūties tā, kā vēlētos, un pat nezini – kā Tu gribētu justies.

Jūties it kā iestrēdzis savā karjerā, attiecībās vai dzīvē kopumā.

Nespēj atrast savu aicinājumu, mērķi un kaislību šajā dzīvē.

Tev nav enerģijas attiecībām, darbam, dzīvei.

Tev ir sajūta, ka esi savas dzīves liecinieks, nevis pilnasinīgs dalībnieks. 

Tev tuvojas pamatīgas pārmaiņas – dzīvē kopumā, darbā vai attiecībās.

Izjūti paaugstinātu stresu un nogurumu, Tev ir sajūta, ka esi uz izdegšanas robežas.

Tavas attiecības un pienākumi nesniedz vairs piepildījumu.

 Tev trūkst drosmes spert nākamo vai izšķirošo soli savā dzīvē.

Tev šķiet, ka nepazīsti sevi.

Tev ir sarežģītas attiecības ar savu ķermeni.

Vēlies iegūt lielāku līdzsvaru savā dzīvē.

Vēlies atklāt un iepazīt savu īsto Es.

Tev trūkst pārliecības par sevi.

Vēlies izmēģināt jaunas, neierastas lietas.

Vēlies darīt kaut ko savādāk. 

 


Es degu par to, lai pieaugušie turpina augt un nobriest.

Pati esmu piedzīvojusi to transformāciju, par kuru iestājos ikviena cilvēka dzīvē, un nemitīgi turpinu būt attīstības ceļā pati.

Esmu pirmais integrālā koučinga meistars Latvijā. 

 


Cilvēks, kas priekšlaicīgi pārtrauc attīstību, ir sastindzis. Bez izaugsmes cilvēks kļūst pats par savu karikatūru un pārspīlējumu.
— K.G.Jungs

Kad apzināmies, ka ar zināšanām un lietām vien nepietiek, lai vadītu harmonisku un jēgpilnu dzīvi, ir pienācis laiks nodoties cita veida attīstībai. Dzīves Lielais Noslēpums ir saprast, kas mūs padara patiešām laimīgus? Es piekrītu uzskatam, ka viena no svarīgākajām lietām ir savas unikālās dāvanas jeb aicinājuma atklāšana sevī un dalīšanās ar to ar citiem. Tā mēs realizējam savu unikālo potenciālu un izjūtam saikni ar pasauli. Tas vienmēr nozīmē sarežģītu ceļojumu iekšup – sevī. Cilvēka iekšējās pasaules iepazīšana un izaugsme ir dzīves otrās puses galvenais uzdevums.


Cillvēka garīgās attīstības ceļam ir divi galvenie uzdevumi. Dzīves pirmajā pusē - radīt trauku, ietvaru savai dzīvei, un atbildēt uz dažiem svarīgiem jautājumiem. Kas es esmu? Kas padara manu dzīvi nozīmīgu? Kā es pats varu sev palīdzēt? Kas ir kopā ar mani šajā ceļā? Dzīves otrās puses uzdevums ir atrast to saturu, kam šis trauks ir bijis radīts. Citiem vārdiem sakot, trauks ir radīts satura dēļ.
— Ričards Rors

 

Visbiežāk vecuma posmā starp 30 un 50 mēs pamazām sākam saklausīt kādu iekšēju balsi, kas uzdod mums dzīves Lielos Jautājumus. Kas es esmu? Kas caur mani grib notikt šajā pasaulē? Kāda ir manas dzīves jēga? Ko tālāk? Vai manā dzīvē nekas vairs nemainīsies? Kad es sākšu dzīvot pa īstam? Šie jautājumi mudina mūs sākt sarežģītu, nereti sāpīgu, ceļojumu iekšup, sevī, projām no savas neīstās identitātes atpkaļ pie sava īstā ES.

Šajā ceļā neiztikt bez laika vienatnē un klusumā, taču ļoti palīdzoši ir iemantot kādu ceļa karti, pēc kuras virzīties uz priekšu un ieraudzīt savus ierastos, paša nemanītos veidus, kādos es līdz šim esmu mijiedarbojies ar cilvēkiem un pasauli, pilnveidot tos un apgūt pilnīgi jaunus, kļūstot par labāku dzīvesbiedru, vecāku, kolēģi, padoto, priekšnieku un bērnu paša vecākiem.  


Dažiem no mums celt un nest sevis izzināšanas nastu vienatnē var būt neiespējami, un ir vajadzīga gaisma, ko kāds cits paspīdina tumsā, vai vismaz redzēt kādus soļus, ko šajā ceļā minuši citi.
— K.G.Jungs

BŪŠANA BLAKUS CILVĒKAM viņa attīstības CEĻĀ IR MANAS PERSONĪBAS serde, mana misija.

Esmu līdzgaitnieks ikvienam cilvēkam, kurš ilgojas pēc patiesām, noturīgām pārmaiņām savā dzīvē. Vai tas nav brīnums un noslēpums, ka nav divu vienādu pirkstu nospiedumu pasaulē? Vai tas nav brīnišķīgs vēstījums? Mēs ikviens esam unikāls. Šī unikālā dāvana, spējas, aicinājums mīt ikvienā no mums. Ikvienā! Tas jau ir mūsos. Varam to saukt par sapni, bet manuprāt dziļas ilgas ir daudz trāpīgāki vārdi. Tā ir dziļa ilgošanās pēc savas īstās būtības iepazīšanas un realizēšanas šajā pasaulē. Nereti mēs šīs dziļās ilgas nevēlamies vai nespējam izprast un mēģinām tās aizpildīt ar to, kas ir pie rokas. Tāpēc, ka ceļš atpakaļ pie sevis, pie sava aicinājuma, savas patiesās būtības, dāvanas atklāšanas ir grūts. Tas liek attiekties no priekšstatiem, uzskatiem, iepazīt savas ēnas puses, atlaist drošības spilvenus, pie kā turamies. Šis ceļš sākas ar dziļo ilgu pamanīšanu – nereti tas notiek dabā, piedzīvojot lielu mīlestību, dzīves krīzēs vai līdz riebumam apnikušā ikdienībā. Un - ko tālāk? Nav tādas vienas spējas vai prasmes, kuru varam uztrenēt, lai sevī atklātu un realizētu savu unikalitāti. Daudz vienkāršāks ir virspusējo, iluzoro sapņu un mērķu īstenošanas ceļš. Tam var pietikt ar egoismu, centību, gribasspēku un konkrētu soļu plānošanu. Ceļa meklēšana uz savu īsto būtību ved caur garīgām un psiholoģiskām praksēm, skolotājiem, gadu tūkstošiem cilvēcei jau piemītošām zināšanām un tradīcijām, kas aizvien piedāvā drošas kartes katram šī ceļa gājējam.


Mans ceļš uz INTEGRĀLO KOUČINGU

Gatavojot un vadot mācīšanās un attīstības programmas dažādu uzņēmumu un organizāciju grupām, mani aizvien vairāk mulsināja tas, ka neskatoties uz ārējiem programmas panākumiem, teicamām atsauksmēm un iedvesmai, ko man ir izdevies iesvelt programmu dalībniekos, mācību efekts ir īslaicīgs un tikai retos gadījumos pārtulkojas reālās pārmaiņās un attīstībā. Es sāku sekot jautājumam – kā es pati un citi varētu panākt patiešām noturīgas pārmaiņas savos paradumos, domāšanā, dzīvē kopumā, jo skaidrs, ka nedz iedvesmojoša semināra apmeklēšana, nedz lielāka “saņemšanās” to nespēj nodrošināt. Tas var būt ceļa sākums, bet ne pats ceļš.

Savos meklējumos sastopoties ar integrālā koučinga metodi Kanādas Integrālās Koučinga skolas izpildījumā, es jutu, ka tā varētu sniegt atbildes uz maniem jautājumiem, taču to, ka metodes apgūšana no mācekļa līdz meistara pakāpei kļūs par tik fundamentālu manis pašas transformācijas ceļu, es nevarēju paredzēt. Es devos uz Kanādu pēc metodes, un atgriezos mājās ar daudz plašāku, niansētāku, līdzcietīgāku, cieņpilnāku attieksmi pret to, kas vispār ir nepieciešams, lai cilvēks patiešām varētu piedzīvot tās pārmaiņas, pēc kurām ilgojas. Šajā ceļā man ir bijis jāatsakās no tā, ko esmu uzskatījusi par “pareizu”, no vēlmes kontrolēt un ievirzīt visu pēc saviem ieskatiem.

Tas nozīmē, ka pārmaiņu izaicinājumi un spriedze ir ļoti labi pazīstama arī man pašai.  Man ir tieši tā paša sarežģītā ceļojuma pieredze, kurā dodas mani klienti. Būt klāt, blakus cilvēkiem tik svarīgos, izšķirošos dzīves brīžos, ir liela svētība, kuru ar pazemību un milzīgu piepildītības sajūtu pieņemu.  


Ko integrālā koučinga programma nozīmē praktiski?

 

Integrālā koučinga programma ir absolūti unikāla, katram klientam veidota dinamiski augoša programma, stingri balstoties Integrālā koučinga® metodē:

1.tikšanās: “Uzņemšana” (1.5 - 2 h)

Dziļa saruna par to, kas šobrīd traucē, sāp, neizdodas paša spēkiem, lai noteiktu koučinga tēmu un iemeslus, kāpēc klientam ir svarīgi to risināt tieši šobrīd.

 

2.tikšanās: “Piedāvājums” (1.5 h)

Koučinga programmas piedāvājuma apspriešana ar klientu. Pirmā ikdienas uzdevuma došana klientam turpmākajām 2 nedēļām.

 

3.-10.tikšanās: Prasmju attīstīšanas cikli (1 h)

Šo tikšanos skaitu nosaka tēmas apjomīgums un par to mēs vienojamies 2.tikšanās reizē, taču to skaits vienā tēmā reti kad pārsniedz 10 reizes, vidēji tās ir 6 - 8 reizes.

 

Tikšanās notiek reizi 2 - 3 nedēļās. Tikšanos starplaikos klients apņemas veltīt attīstības programmai vismaz 15 minūtes katru dienu uzdevumu veikšanai un savu vērojumu rakstiskai piefiksēšanai attīstības dienasgrāmatā. Tas ir obligāts mūsu sadarbības priekšnosacījums. 

Lai sagatavotu koučinga programmu, man nepieciešamas aptuveni 5 stundas laika un, lai sagatavotu katra nākamā attīstības cikla uzdevumu – no 30 minūtēm līdz stundai.

 


programmas izmaksas

Vienreizējas koučinga stundas cena privātajiem klientiem ir 75 eiro stundā, uzņēmumiem un organizācijām – 120 eiro stundā. 

 

Koučinga programmas izmaksu piemēri:

  • Programma ar 8 tikšanās reizēm (pirmās divas no kurām ir "Uzņemšana" un "Piedāvājums”, bet pārējās sešas – prasmju attīstīšanas cikli), privātajam klientam ir 1200 eiro, korporatīvajiem klientiem 2000 eiro.

  • Programma ar 10 tikšanās reizēm (pirmās divas no kurām ir "Uzņemšana" un "Piedāvājums”, bet pārējās astoņas – prasmju attīstīšanas cikli), privātajam klientam ir 1500 eiro, korporatīvajiem klientiem 2300 eiro.

Pirms programmas uzsākšanas iespējama vienreizēja konsultācija.

Ja vēlaties uzsākt vai apspriest sadarbību ar mani, lūdzu, sazinieties ar mani pa tālruni 29335339 vai e-pastu Zanete.Drone@zanetedrone.lv. 

 


Integrālā Koučinga® metode

 

Skaidrs ir viens, ja es un Tu būtu varējuši sasniegt tās pārmaiņas un tādus rezultātus, kādus vēlamies, mēs jau to sen būtu paveikuši. Taču nedz iedvesmojoši semināri, nedz sarunas ar draugiem, nedz grāmatas, nedz lielāka disciplīna nav palīdzējusi to izdarīt.

Mūsu, integrālo kouču skatījums ir, ka cilvēkam jau ir visa nepieciešamā motivācija, tikai nav attīstīti tie “muskuļi” jeb prasmes, kas nepieciešamas ilgoto pārmaiņu realizēšanā. Un, jā, mēs uzskatām sevi par “muskuļu” attīstītājiem.

Integrālā koučinga® metode kā pieeja pārmaiņām mērķē uz noturīgu rezultātu nodrošināšanu.  Individuālais darbs fokusējas tieši un tikai uz Tavu “muskuļu” attīstīšanu, tieši Tavā situācijā un Tavā tēmā, tieši šobrīd, un ņemot vērā to, ar kādu sevis paša neapzināti radītu pretestību pārmaiņām Tavā dzīvē sastapsies.

Integrālā Koučinga® metode ir radīta uz Kena Vilbera Integrālās teorijas pamata un mūsdienu atzītākās pieaugušo attīstības psiholoģijas autoritātes Roberta Kegana atklājumiem. Lai kāda pieeja varētu sevi saukt par patiesi integrālu, tai ir jāaptver visi AQAL (All Quadrants, All Levels, All Lines, All Types, All States, angl.) elementi.

Es, tāpat kā ikviens Kanādas Integrālā Koučinga® skolas koučs, savā praksē pielietoju šos elementus jeb piecas lēcas, kuras šī skola ir pārveidojusi par efektīvām ceļa kartēm darbam ar klientu.

Ar šo instrumentu palīdzību mēs spējam daudz niansētāk, intīmāk, precīzāk uztvert un izprast, kā klients raugās un darbojas pasaulē, savā koučinga tēmā.

Šīs lēcas ir:

  1. Četri kvadranti (orientēšanās struktūra realitātē un spējas katrā no tiem)

  2. Apziņas attīstības stadijas

  3. Attīstības līnijas

  4. Tipi (eneagramma un dzimte)

  5. Apziņas stāvokļi

Papildus šīm lēcām, mēs savā darbā izmantojam:

1.     Metaforas, lai simboliski un dzīvi attēlotu klienta šī brīža pieeju savai koučinga tēmai un jauno, potenciālo pieeju šai pašai tēmai.

2.     Katrā koučinga sesijā mēs sekojam noteiktām vadlīnijām un allaž vērtējam arī paši savu darbu, lai mēs jebkurā mirklī būtu pārliecināti, ka aizvien atrodamies Integrālā Koučinga® ietvarā, kā arī atbilstam Kanādas Integrālā Koučinga un Starptautiskā Koučinga Federācijas standartiem.

3.     Papildus instrumentiem, kas mums ļauj ar lielu precizitāti ielūkoties klienta pasaulē un līdz ar to akurāti identificēt viņa attīstības vajadzības, mūsu rīcībā ir arī iedarbīgi “muskuļu” veidošanas uzdevumu veidošanas paņēmieni. “Muskuļu” veidošana ir integrālo kouču pamatkompetence. 


Vēl VAIRĀK PAR INTEGRĀLO KOUČINGU

Fragments no metodes dibinātājas Džoannas Hantas (Joanne Hunt) publikācijas “Mūsu līdzšinējās esības ietveršana un pārspēšana”

 

Cilvēki visos laikos ir meklējuši kādu, kas palīdzētu tiem attīstīties un radīt pārmaiņas viņu dzīvēs – šamani, vecajo, skolotāju, garīgo līderi, ekspertu, konsultantu, terapeitu utt.. Pēdējo 20 gadu laikā šo nodarbju lokam pievienojušies arī kouči. Pieaugot ikdienas kompleksitātei, daudzi vēršas pēc atbalsta pie kouča, lai tiktu galā ar pretrnu starp to, kāda ir, un kādu tie vēlētos redzēt savu privāto un profesionālo dzīvi.  Cilvēki uzmeklē kouču visdažādāko iemeslu dēļ, piemēram, lai attīstītu sociālās prasmes, lai dzīvotu autentiskāku dzīvi, lai kļūtu par labākiem vecākiem, lai veidotu veiksmīgāku laulību, lai dzīvotu veselīgāk utt..

Koučinga būtība ir palīdzēt klietam radīt noturīgas pārmaiņas viņa dzīvē un sekmēt viņa personīgo attīstību.   

Tieši šis jautājums – kas tad patiesi, visdziļākajā būtībā ļauj cilvēkam panākt paliekošas pārmaiņas, tādas, kas nebeigtos līdz ar palīdzošās profesijas pārstāvja apmeklējumu pārtraukšanu, bija Džoannas Hantas un Loras Divainas (Laura Divine) dzinulis, radot integrālā koučinga metodi. Viņas ir bijušas aktīvas koučinga profesijas veidotājas un pārstāves kopš 1980. gadu beigām un sniegušas atbalstu patiešām ietekmīgu korporāciju augstākā līmeņa vadītājiem, taču, darot šo darbu, kā arī turpinot pašas savu personīgās izaugsmes ceļu, viņas atskārta, ka tradicionālās koučinga metodes ir nepilnīgas un fragmentāras, lai sasniegtu koučinga patieso mērķi.

Integrālā koučinga metodes stūrakmens, pirmkārt, ir Kena Vilbera (Ken Wilber) un Roberta Kegana (Robert Kegan) aprakstītais “Ietveršanas un pārspēšanas” attīstības modelis. Otrkārt, Kena Vilbera integrālā teorija, kas apraksta un integrē četrus realitātes kvadrantus, cilvēka attīstības līmeņus, līnijas, stadijas un cilvēku tipus. Treškārt, abu metodes autoru pašu unikālā dzīves ceļa pieredze.

 

KAS NEPIECIEŠAMS, LAI CILVĒKS PATIEŠĀM MAINĪTOS?

Savā dziļākajā būtībā koučings ir par un ap pārmaiņām, to uzsākšanu, sasniegtā noturēšanu, lai tā rezultātā cilvēks kļūtu par sevis paša pilnasinīgāku, labāku versiju.

Tieši tas, kā attiecīgā koučinga metode uzlūko pārmaiņas – kā tās izraisīt un kā panākt to noturīgumu klienta dzīvē, ir būtiskākā atšķirība starp šīm metodēm. Katrai metodei ir savs uzskats, kā cilvēki aug, attīstās, integrē un notur jebko “jaunu” savā dzīvē.

Vieni uzskata, ka pārmaiņas iespējamas, cilvēkam fokusējoties uz savu iekšējo pasauli un atrodot ceļu atpakaļ pie sevis. Visas atbildes jau ir mūsos, tikai jāiemācās tās sadzirdēt, atraisot savu iekšējo gudrību. Kouča loma šajā pieejā ir palīdzēt klientam piekļūt viņa dziļumiem. Lai gan šī pieeja patiešām veicina piekļuvi cilvēka dziļumiem, paplašina redzesloku, veicina emocionālās inteliģences attīstību, spēju reflektēt, kas ir patiešām būtiski pārmaiņu procesā, tas nenozīmē, ka cilvēks būs spējīgs “pārtulkot” šo iegūto (vai atgūto) gudrību savā ikdienas dzīvē.

Otri uzskata, ka pārmaiņas iespējamas, rīkojoties mērķtiecīgi, uzstādot konkrētus mērķus un rīcības plānus, disciplinējot sevi un atskaitoties koučam. Ja nav rīcības, nav rezultātu, līdz ar to – nav arī pārmaiņu. Šīs pieejas atslēgas vārdi ir mērķi, rezultāti, plāni. Kouča loma ir palīdzēt klientam uzstādīt mērķus, sastādīt rīcības plānus un prasīt atbildību no klienta par to izpildi. Cilvēki patiešām bieži piedzīvo būtiskus panākumus, pielietojot šo metodi, taču tikpat labi var izrādīties, ka viņi kļuvuši atkarīgi no kouča entuziasma un motivētspējas, taču paši tā arī nav attīstījuši pašuzturošu kompetenci.

Trešie uzskata, ka pārmaiņas iespējamas, tikai mijiedarbojoties ar citiem cilvēkiem, gūstot jaunus ieskatus, pieredzi un radot kopīgu izpratni par lietām. Pārmaiņas nav iespējamas, iekams cilvēks nonāk kontaktā ar valodu un jēdzieniem, kas lauž viņa līdzšinējos priekštatus. Kouča loma ir būt sarunu un domāšanas partnerim, kurš atklāj klientam jaunas perspektīves, kas maina klienta uzskatus par realitāti. Šī pieeja palīdz klientam mācīties radīt kopīgu izpratni, intimitāti ar citiem, savu uzskatu paušanu, kā arī ļauj justies uzklausītam un saprastam, taču pastāv risks, ka cilvēks neiemieso savā dzīvē to, par ko tik dedzīgi runā šajās sarunu sesijās ar kouču.

Ceturtie uzskata, ka pārmaiņas iespējamas, klientam attīstot prasmes, kas palīdzētu labāk iekļauties sistēmā – organizācijā, ģimenē utt. vai arī mainot sistēmu, kurā tas atrodas. Kouča loma ir novērtēt klienta esošās spējas darboties konkrētajā sistēmā un palīdzēt tam apgūt trūkstošās zināšanas un prasmes.   Klients mācās labāk izprast kontekstu, kurā viņš atrodas, kā arī to, kā veiksmīgāk ietekmēt sistēmu vai atklāt jaunas sistēmas, kas, iespējams, atbilst klientam daudz labāk.

Lielākā daļa koučinga metožu balstās vienā no šiem uzskatiem vai divu kombinācijā. Visas šīs pieejas ir pareizas, taču, pielietotas atsevišķi, nepilnīgas. Integrālā koučinga pieeja uzskata, ka, lai panāktu noturīgas pārmaiņas klienta dzīvē, koučinga programmai ir jāaptver visi četri iepriekš minētie aspekti – darbs ar klienta iekšējo pasauli, dziļumiem, kopīgas izpratnes radīšana par lietu kārtību, pasauli, jāpalīdz radīt jauni rīcības modeļi un jāievēro sistēmiska pieeja.

 

SPRIEDZE STARP “ES ŠEIT UN TAGAD” UN “ES RĪTDIEN”

Lielākā daļa koučinga skolu fokusējas uz klienta rītdienu – kā sasniegt, iemācīties, paveikt vairāk rīt. Fokuss uz “rīt”, “vairāk”, “cits”, “nākamais” ir lielāks nekā uz klientu šeit un tagad. Tikpat svarīgi, cik mērķēt uz rītdienu, ir mēģināt rast atbildi uz jautājumu – kā es varu veselīgā veidā integrēt sevi savā šodienas situācijā, uzreiz, tagad? Kāpēc es fokusējos tikai uz nākotni? Kā būtu, ja es būtu pilnībā klātesošs savā dzīvē jau šodien? Veselīga, integrāla attīstība nozīmē līdzsvaru starp to, kas iespējams nākotnē un to, kas ir dots jau šobrīd. Veselīga līdzšinējā ietveršana un pārspēšana ir būtisks integrālā koučinga pamatelements. Integrālais koučings palīdz klientam nokļūt nākamajā esības punktā, atrodot tajā vietu arī esošās esības daļai.

Esošajai esībai ir sava struktūra, taču tā ir sākotnēji ir neapzināta klientam – klients noteiktā, automātiskā veidā uzlūko lietas, dzīvi, rīkojas un nepārtraukti pārliecinās, ka dzīve rit “pareizās sliedēs”. Kā tas ir raksturīgi lielākajai daļai sistēmu, tā turpinās cīnīties par savu eksistenci pat tad, ja jaunais esības veids klientam ir labvēlīgāks. Līdzīgi kā ar sirds transplantāciju – organisms cenšas to atgrūst, neskatoties uz to, ka tā nepieciešama, lai šo pašu organismu glābtu.

Integrālais koučings palīdz klientam efektīvi tikt galā ar dabisko pretestību pārmaiņām. Līdzšinējā esība savu spēku smeļas visas dzīves pieredzē – pateicoties tai mēs esam tie, kas mēs esam, tāpēc jebkurai attīstības programmai ir jāņem vērā šīs esības spēks un noturība. Integrālā koučinga metode respektē un izmanto daļu prasmju un “muskuļu”, ko līdzšinējā esība ir attīstījusi, taču tajā pat laikā tā pievērš lielu vērību tiem esošās esībasaspektiem, kuri klientam liedz virzīties uz priekšu koučinga tēmā. Fokusēšanās vienīgi uz “gaišo” nākotni ļauj ieraudzīt tikai pusi no klienta realitātes un neņem vērā pamatīgo spriedzi, kas ik brīdi pastāv starp “mani šodien” un “mani nākotnē”.

Darbs ar klienta līdzšinējo esību ļauj viņam izprast, kāpēc viņš rīkojas tā, kā rīkojas, saka to, ko saka, un reaģē uz ikdienas situācijām tā, kā reaģē. Klients pats iemācās atšķirt, kas no līdzšinējā ir godājams un ņemams līdz uz jauno esību un kas ir tas, no kā viņš ir izaudzis, un kas liedz viņam piedzīvot pašam sevis autentiskāku, brīvāku, pilnvērtīgāku versiju. Integrālā koučinga metode palīdz klientiem izturēties pret savu līdzšinējo esību ar cieņu un līdzcietību, attīstot viņu kognitīvās, garīgās, morāles, emocionālās, somatiskās un starppersonu attīstības līnijas.

 

SUBJEKTA – OBJEKTA TEORIJAS PIELIETOJUMS INTEGRĀLAJĀ KOUČINGĀ

Klients uzsākt integrālā koučinga attīstības programmu, vēloties panākt pārmaiņas kādā savas dzīves aspektā. Koučs palīdz klientam saskatīt viņa līdzšinējo esību tajā un to, kādā klientam nepazinātā veidā tā ir palīdzējusi klientam līdz šim, taču arī to, kā tā traucē sasniegt to, ko klients vēlas. Tas ir pirmais solis, lai klients atsvabinātos no identificēšanās ar savu “zemāko” struktūru. Pēc tam koučs iepazīstina klientu ar viņa jauno esību, un klients identificējas ar šo jauno, “augstāko” struktūru. Ar konkrētu attīstības vingrinājumu ciklu palīdzību klients iemācās atpazīt unveselīgā veidā integrēt savu līdzšinējo esību un vienlaicīgi attīstīt jaunas spējas, lai nostiprinātu savu jauno esību. Strukturēta, integrēta attīstības procesa laikā klients pilnībā identificējas ar jauno esību, taču ir spējīgs izdarīt apzinātu izvēli attiecīgā situācijā likt lietā spējas, kas raksturīgas viņa iepriekšējai esībai. Šo attīstības procesu integrālā koučinga metode sauc par “ietveršanas un pārspēšanas” attīstības modeli.

Viens no integrālā koučinga metodes stūrakmeņiem ir subjekta – objekta teorijas pamatprincipi. Cilvēks dzīvo savu dzīvi no noteikta esības punkta – kā viņš raugās uz lietām, kā rīkojas un reaģē, un kā pārliecinās, ka dzīve rit “pareizās sliedēs” – taču neapzinās to. Tas viss vienkārši “ir” šis cilvēks. Viņš ir “akls” pats pret savu esību – viņš pats ir subjekts. Tā ir viņa būtība un viņš to nav spējīgs uzlūkot no malas kā objektu.

Attīstība kļūst iespējama, kad šis subjektīvais kļūst redzams un pacelts apziņas līmenī. Es pats kļūstu sev redzams. Tiklīdz tas notiek, es beidzot varu atdalīt savu identitāti no šī subjektīvā. Piemēram, es pamanu un vēroju savas domas un sajūtas, bet tās neesmu viss es, jo es vienlaikus esmu tas, kurš tās vēro. Parasti tas klientam rada spēcīgu atklāsmes, “klapju nokrišana” sajūtu. Programmas gaitā un pēc tās klients aizvien labāk spēj disidentificēties no savas līdzšinējās esības. Nostiprinot jauno esību, klients ir spējīgs atskatīties atpakaļ uz “veco sevi” un tā atribūtiem pilnībā kā uz objektu.

Visu Džoannas Hantas rakstu lasiet šeit.