Es esmu līderības attīstības konsultante biznesa skolā INSEAD Francijā un Organizācijas attīstības centrā SpringValley Latvijā. 

Es izstrādāju un vadu mācību programmas personīgās attīstības, vadības, līderības, komandas efektīvas sadarbības un komunikācijas jomās. Mana īpašā kaislība ir līderības attīstība.

Es piedāvāju iespēju Latvijas vadītājiem mācīties par līderību tā, kā to dara veiksmīgākās globālās korporācijās vienā no spožākajām biznesa skolām pasaulē.

Mana misija ir palīdzēt Latvijai izkūņoties no viduvējības līmeņa - es redzu, ka izcilas līderības attīstība ir viens no priekšnoteikumiem, lai mēs beidzot piedzīvotu patiesu izrāvienu. Tāpēc esmu apņēmusies organizāciju vadītājiem Latvijā padarīt pieejamu dziļu un iedarbīgu līderības attīstības veidu, kas balstīts integrālajā teorijā, zināšanās par grupas dinamiku, peiaugušo attīstību un pētījumos par organizācijām, kuras labprātīgi aug un attīstās. 

Kāpēc tas ir būtiski? Tāpēc, ka tikai no līderības kvalitātes ir atkarīgs tas, vai cilvēkiem tiek prasīts attīstīt viņu domāšanu jeb operētājsistēmu. Kāds gan labums no tā? Divējāds. Pirmkārt, cilvēki, kuri izjūt paši savu augšanu, jūtas iesaistīti un nebaidās būt radoši. Otrkārt, viņi spēj darboties sarežģītākos apstākļos, saskatīt un realizēt pilnīgi cita līmeņa iespējas un sasniegt nesalīdzināmi labākus biznesa rezultātus. Es domāju, ka tā uzplauks Latvija. 


Es ticu, ka laba līderība ir risinājums lielākajai daļai mūsdienu sociālajām, ekonomiskajām un politiskajām problēmām lokālā un globālā mērogā. Savtīgi un alkatīgi izmantota līderība nodara milzīgu kaitējumu. Mūsu dzīves kvalitāte vistiešākajā veidā ir atkarīga no tā, kādu līderību mēs piedzīvojam ikdienā. Ikvienā dzīvā būtnē ir iebūvēta augšanas dziņa. Augšanas un attīstības piedzīvošana ir gandarījuma un jēgas izjušanas fundamentāls priekšnosacījums. Es patiešām ticu, ka organizācija var būt ideāls konteksts cilvēka attīstībai, un ka tā arī ir konkurētsējas atslēga. Mūsdienu neskaidrajā, kompleksajā vidē var izdzīvot tikai tās organizācijas, kuru cilvēki spēj tikt galā ar šādas vides izaicinājumiem, un tas prasa ne tikai nomanīt aplikācijas, bet mainīt arī pašu operētājsistēmu – domāšanu. 

Es vēlos būt blakus tām organizācijām Latvijā un pasaulē, kuras vēlas kļūt par savu cilvēku spēju inkubatoriem – par kultūrām, kuras ierauj katru darbinieku nepārtrauktā attīstības procesā, lai tie nevis spētu aizvien efektīvāk darboties esošo procesu un ideju ietvarā, bet uzņemtos lielāku atbildību par savu domāšanu, emocijām, sajūtām, spētu uztvert vairāk, sarežģītākus informācijas slāņus un integrēt tos jaunās sistēmās, paplašinātu savu izpratni, akurātāk ieraudzītu sevi un pasauli, spētu iedomāties nākotni, bezbailīgi nāktu klajā ar idejām. Es vēlos palīdzēt organizāciju līderiem un vadītājiem apzināties, kāda līderība palīdz atraisīt organizācijas potenciālu pilnībā un praktizēt to ikdienā. Es redzu, kā sevi transformējuši līderi maina šo pasauli. Šis darbs ir mana kaislība, piešķir jēgu manai eksistencei, un tajā es pati nemitīgi izjūtu savu augšanu un attīstību.
— Žanete Drone

Pārmaiņas organizāciju darbības vidē, uzticēšanās krīze līderībai un darbinieku atsaistīšanās pieprasa citu pieeju līderības un organizācijas attīstībai

 

Pētījums aiz pētījuma uzrāda divas lielākās problēmas organizācijās - kapitālu uzticēšanās krīzi līderiem, vadītājiem un darbinieku neiesaistīšanos. Turklāt, saskaņā ar  pētījumu datiem 80% organizāciju vadītāju nav gatavi darbam mūsdienu VUCA (angl. volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) vidē – nemitīgās pārmaiņās, neprognozējamībā, neviennozīmīgumā un neskaidrībā, un aizvien mēģina izlīdzēties ar “vecajām” prasmēm, kas strādāja prognozējamības apstākļos.  

Tagad svarīgas ir šīs prasmes:

• Atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana

• Klausīšanās un vienošanās

• Iekšējas stabilitātes saglabāšana strauji mainīgos apstākļos

• Tiešums un iejūtība vienlaikus

• Ķermeņa, prāta, sirds vienotība

• Autentiskums

• Elastīgums

• Uzticēšanās tam, kas tikai veidojas

• Nepārtraukta sevis un cilvēku attīstīšana

• Drosme doties nezināmajā un vest organizāciju sev līdz

• Drosme būt ievainojamam, parādīt sevi visu

• Atvērtība dažādām idejām un perspektīvēm

• Kultūras inteliģence

• Stresa vadīšana

Programmas laikā esmu mainījusies. Turklāt, mainoties iekšējam noskaņojumam, kļuvu pozitīvāks un dzīvespriecīgāks vadītājs savai komandai.
***
Uzdevums regulāri pierakstīt savu pieredzi dienasgrāmatā visu programmas laiku bija vērtīgs dialogs pašai ar sevi un palīgs apzināti izanalizēt situācijas, citu un savas reakcijas, izprast, kā jūtos es un citi. Tas noteikti palīdzēs rīkoties apzinātāk, pārdomātāk. Tagad praksē katru dienu atrodu laiku sev, savām pārdomām, savām šodienas A punktam un ceļam līdz B.
***
Savas cilvēcības atklāšana citiem - līdz šim nebiju to plaši praktizējis, tagad sāku to darīt daudz biežāk.
***
Man lielākais jaunums bija “autentiskums”. Tas mani pārsteidza kā instruments, kas patiešām darbojas!
***
Patika mācību formas kombinācija – klātienes, attālinātās sesijas, mācīšanās un vērojumi vienatnē ikdienā, mācīšanās pārī, tas mudina mācīties patstāvīgi. Patīkama, interesanta un aizraujoša programma savā dažādībā, un tai pat laikā efektīva.
***
Sen nebija nācies redzēt patiesu un dziļu ieinteresētību no trenera puses katrā dalībnieka izaugsmes procesā. Cilvēcīgums strāvoja visam cauri. Apstāšanās, padomāšana, iejušanās vienam otra “kurpēs”, mūzikas klausīšanās uzņēmumā, skatīšanās viens otram acīs, kas iepriekš šķistu biznesā neiedomājamas lietas, bet ir un vajag domat ārpus ierastā! Gandarījums par vēl vienu lielu soli sevis pilnveidošanā
— Mācību programmu dalībnieku atsauksmes

Latvijā esmu izstrādājusi un vadījusi mācību programmas lokālām un starptautiskām grupām Swedbank, Cabot Latvia, Clusterpoint, Balta, Lido, LMT, AirBaltic, Citadele, Silvanols, Cleanhouse, restorānu tīklam Cantus Grupa (Kid, Muusu, Steiku Haoss), Dores, Anttila, BalticMiles, Siguldas novada domē, Lauku atbalsta dienestā, Valsts administrācijas skolā, Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā, un Valsts ieņēmumu dienestā. Strādāju latviešu, angļu un krievu valodā. Fracijā strādāju atvērtajās un konkrētiem uzņēmumiem veidotās līderības attīstības programmās.


ko nozīmē - attīstīt līderību?

Ikviens uzņēmums vēlas “efektivitāti”. Kāds efektivitātei sakars ar līderību? Varbūt vienkārši nepieciešams sakārtot biznesa procesus un vadīt tos? Taču, ja uz mirkli apstājamies un aizdomājamies, saprotam, ka ikvienai organizācijai ir mērķis. Lai šo mērķi sasniegtu, tas tiek saskaldīts starp dažādām struktūrvienībām, kurām, lai šo mērķi sasniegtu, ir jāsadarbojas. Vadītāju uzdevums ir šo sadarbību nodrošināt. Un te sākas problēmas! Savstarpēja vainošana, “mēs - jūs” kultūra, konflikti, atklātības trūkums - tās ir tikai dažas no ikvienai organizācijai pazīstamām pataloģijām. Vairs nav svarīga tikai kompetence attiecīgajā jomā, bet arī zināšanas par to, kā cilvēki sadarbojas. Kļūst svarīgas tā saucamās cilvēku uzvedības prasmes.


“Efektīvas komandas pamatā nav kompetences un prasmes, bet gan psiholoģiska drošība, t.i., tās ir tādas komandas, kurās cilvēki nebaidās konfliktēt un nav nepieciešams būt politkorektiem. Tās ir komandas, kurās vari būt pilnībā tāds, kāds esi. Tas ir rezultativitātes, radošuma un motivācijas stūrakmens.”
— Žanete DroneViss, ko varu piedāvāt organizācijām - palīdzēt pētīt un mācīties, kas notiek grupās, oraganizācijās, un kā cilvēki uzņemas līderību jeb atbildību sistēmās, kuras viņiem rūp – paši par sevi, mājām un darbu. Kas ir tas, ko cilvēki dara vai nedara, un kā tas ietekmē biznesa rezultātu? Tas var palīdzēt atraisīt atklātību, iesaisti, sadarbību, degsmi, radošumu un inovāciju garu, kas tik ļoti nepieciešams 21.gadsimta organizācijām, kuras vēlas ne tikai izdzīvot, bet arī zelt.


ko praktiski nozīmē “pētīšana un mācīšanās”?

Tas nozīmē radīt apstākļus un dot iespēju cilvēkiem apzināties to, kā viņi šobrīd rīkojas (vai nerīkojas), kāpēc tas tā notiek un kā tas ietekmē biznesa rezultātu. Praksē tas nozīmē radīt un realizēt mācīšanās (un nevis mācību!) un attīstības programmu, dodot iespēju tās dalībniekiem mācīties no mācīšanās pieredzes, t.i., iesaistīties virknē praktisku uzdevumu, kuru analīze ļauj katram pašam ieraudzīt, kā viņš uzņemas vai neuzņemas atbildību, un kā tas ietekmē rezultāta sasniegšanu. Šie uzdevumi palīdz attīstīt sevis vērošanas spēju, bez kuras nav iespējama nedz apzināta izvēle, nedz apzināta un atbildīga rīcība. Šī pieredze ļauj arī labāk izprast grupas dinamikas neveselīgos procesus un cilvēka iracionālo uzvedību, kas lielākoties ir pamatā tam, ka organizācijām neizdodas sasniegt labi nodomātos un šķietami akceptētos mērķus.


Drošs sākums uz psiholoģiski drošas vides veidošanu organizācijā

Pirms spert platus soļus līderības attīstībā organizācijā, to vadītāju (un ne tikai!) komandām par labu nāk apzināšanās, ka pastāv vairāk kā viens izcilas līderības,  komandas sadarbības, laika un stresa vadīšanas, konfliktu risināšanas un komunikācijas veids, un sevis iepazīšana ir labākais šo dažādo veidu un prasmju attīstīšanas sākumpunkts. Ikvienam uzņēmumam un organizācijai, kas vēlas attīstīt savus vadītājus komandā vai individuāli, es iesaku sākt ar sevis iepazīšanu. SpringValley vienīgais uzņēmumiem un organizācijām Latvijā piedāvā apgūt pasaulē visplašāk lietoto personīgās attīstības instrumentu MBTI® (Myers Briggs Type Indicator).


Ļoti novērtēju to, ka bija iespēja iepazīt sevi tik dziļi!
— Restorāna vadītājs 200 darbinieku restorānu tīkla uzņēmumā

MBTI® - iedarbīgs visos organizācijas līmeņos, jebkurā nozarē

MBTI® instruments rada stabilu pamatu personīgajai attīstībai visa mūža garumā.  Tas nodrošina tolerantu, konstruktīvu un elastīgu  ietvaru cilvēku individuālo atšķirību un stipro pušu izpratnei. MBTI® ir zināmākais un uzticamākais šāda veida instruments pasaulē un ir praktiska ceļa karte visbiežāk sastopamajās cilvēciskās mijiedarbības jomās mājās un darbā - komunikācijā, konfliktu risināšanā, karjeras izvēlē, lēmumu pieņemšanā, pārmaiņās, stresa vadīšanā, citu vadīšanā u.c.

  • 79% Londonas biržā kotēto TOP 100 uzņēmumu ir savs MBTI praktiķis uzņēmuma iekšienē

  • 2 000 000+ jaunu lietotāju ik gadu

  • Viens instruments, neskaitāmi pielietojumi

  • Bieži kopēts, bet nekad nepārspēts

  • 12 000 netkarīgu zinānisku publikāciju par MBTI

  • Tas kļūst par valodu, kādā organizācija sarunājas


Ieguvu strukturētu pieeju, lai izprastu atšķirības starp cilvēkiem un radu praktisku veidu, kā efektīvāk sadarboties komandā.”
— Reģiona vadītājs 600 darbinieku apdrošināšanas kompānijā

Ja vēlaties apspriest Jūsu organizācijas mācību vajadzības un to iespējamos risinājumus ar mācību un attīstības palīdzību, sazinieties ar mani pa tālruni 29335339 vai e-pastu Zanete.Drone@springvalley.lv.